หล่อตาย

  • Die casting

    หล่อตาย

    การหล่อเป็นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและประหยัด ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความซับซ้อนทางเรขาคณิตซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ที่ใช้ซ้ำได้เรียกว่าดาย โดยทั่วไปแล้วแม่พิมพ์เหล่านี้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถผลิตชิ้นส่วนที่ดึงดูดสายตาได้

    กระบวนการหล่อตายเกี่ยวข้องกับการใช้เตาหลอมโลหะหลอมเครื่องหล่อตายและแม่พิมพ์ที่ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นเองสำหรับชิ้นส่วนที่จะหล่อ โลหะถูกหลอมในเตาหลอมจากนั้นเครื่องหล่อตายจะฉีดโลหะนั้นเข้าไปในแม่พิมพ์