หล่อตาย

  • หล่อตาย

    หล่อตาย

    การหล่อแบบเป็นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและประหยัดใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ซับซ้อนทางเรขาคณิตซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เรียกว่าแม่พิมพ์โดยทั่วไปแม่พิมพ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานยาวนาน และสามารถผลิตส่วนประกอบที่ดึงดูดสายตาได้

    กระบวนการหล่อแบบตายตัวเกี่ยวข้องกับการใช้เตาหลอม โลหะหลอมเหลว เครื่องหล่อแบบตายตัว และแม่พิมพ์ที่ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับชิ้นส่วนที่จะหล่อโลหะจะถูกหลอมในเตาหลอม จากนั้นเครื่องหล่อจะฉีดโลหะนั้นเข้าไปในแม่พิมพ์